Våra artiklar

Utifrån kunskaper om och erfarenheter av pedagogiskt och didaktiskt forsknings- och utvecklingsarbete hjälper vi skolor och högskolor att utveckla kunskaper och redskap för att lyckas med  kunskapsuppdraget. Här hittar du artiklar och andra texter som är tillgängliga online (klicka på titeln så kommer du till texten eller plattformen där texten finns):

Att arbeta för godkänt 

Innehållet i fokus – kemiundervisning i finlandssvenska klassrum

Kemiundervisning, text och textbruk i finlandssvenska och svenska skolor

Musikundervisning för grundsärskolan? – en forskningsöversikt

Perspektiv på den svenska skolans kunskapsdiskussion

Slöjdkunnande i förändring

Svensk forskning om formativ bedömning